Pháp Âm


Pháp thoại Sám Hối do Thầy Trừng Sỹ giảng tại Chùa Tịnh Quang Dayton, Ohio.
Dharma talk of Doing Penance at Tịnh Quang Temple, Phat Bao Temple, Dayton, Ohio by Ven. Thich Trung Sy.

(Kính mời qúy vị bấm vào xem)
(Please click to see the movie ) 


Pháp thoại: Vô Thường là phương pháp tu tập do ThầyTrừng Sỹ giảng tại Chùa Cổ Lâm, thành phố Seattle, tiểu bang Washington ngày 3 tháng 3 năm 2012.

Dharma talk: Impermanence is the method of cultivation offered by Thầy Trừng Sỹ at Cổ Lâm,Seattle City, Washington State on March 3, 2012.


(Kính mời qúy vị bấm vào xem)
(Please click to see the movie )Dharma talk about meditation practice guided and presented by Ven. Thích Trừng Sỹ to Seattle University Students at Cổ Lâm Pagoda on Thursday, Nov. 3, 2011 in Seattle City, Washington State, USA.

Pháp thoại về thiền tập được Thầy Thích Trừng Sỹ trình bày và hướng dẫn cho các sinh viên đại hoc Seattle tại Chùa Cổ Lâm ng ày 3 tháng 11 năm 2011 tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington, Mỹ Quốc. 

(Kính mời qúy vị bấm vào xem)(Please click to see the movie )


Thầy Trừng Sỹ giảng pháp tại Chùa Hoa Nghiêm với tựa đề Giữ gìn hạt giống Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng) tại tiểu bang Virginia tháng 6, năm 2010.

Ven. Trừng Sỹ preached the Dharma at Hoa Nghiêm Pagoda with the topic of keeping the seeds of Triple Gem (Buddha, Dharma, and Sangha) in Virginia State on June 10, 2010.


(Kính mời qúy vị bấm vào xem)
(Please click to see the movie )Thích Trừng Sỹ giảng ý nghĩa và nguồn gốc của Kinh Dược Sư.
Thich Trung Sy preaches the meanings and originality of the Medicine Sutra at Cổ Lâm Temple, Seattle, Washington State, on February 12, 2012.

(Kính mời qúy vị bấm vào xem)
(Please click to see the movie )
(Kính mời qúy vị bấm vào xem Thầy Thích Trừng Sỹ nói về ngày Thành Đạo bằng tiếng Anh)

(Please click to see the movie of The Dharma talk about Englightment Day by Ven. Thich Trung Sy)
Thích Trừng Sỹ Nói Chuyện Về Vua Asoka (A Dục Vương) tại chùa Cổ Lâm


Thích Trừng Sỹ Nói Chuyện Về Vua Asoka (A Dục Vương) tại chùa Cổ Lâm (MP3)

Thích Trừng Sỹ Đọc Thông Bạch Phật Đản Tại Chùa Cổ LâmThích Trừng Sỹ Đọc Thông Bạch Phật Đản Tại Chùa Cổ Lâm (MP3) LỜI PHÁT BIỂU CỦA THÍCH TRỪNG SỸ
TẠI  CHÙA TỊNH LUẬT TRONG KHOÁ TU HỌC 33LỜI CẢM TẠ CỦA THÍCH TRỪNG SỸ (Trưởng Ban Khóa Tu) 
TẠI  CHÙA TỊNH LUẬT TRONG KHOÁ TU HỌC 31