Thiền Ca

Thích Trừng Sỹ Hát bài Thở Đều (Thich Trung Sy sings a Meditation song) at Co Lam Pagoda
Thở đều ta bước thảnh thơi,
Ta mỉm miệng nở luôn  cái nụ cười.
Đằng xa trời đất bao la,
Phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời.
Tuyệt vời là vẻ đẹp của đất trời
Có Thầy, có bạn, có luôn nụ cười
Còn thở là ta còn sống,
Vậy là sướng quá tiên trên đời.
 
 
 


Breathing regularly


Breathing regularly, we step freely,
We smile and open out a happy smile.
From afar, heaven and earth are immense
Present moment is the wonderful moment.
Wonderfulness is the beauty of earth and heaven.
We have teachers, friends and smiles.
Still breathing means we are still alive.
So, we are happier than fairies in heaven.

(PPT slideshow movie of "Breathing regularly")
Breathing  In, Breathing  Out!
(Thich Trung Sy taught lay Buddhists to sing a song of "Breating In, Breathing Out"  of Plumvillage Sangha  in the Annual Regional Buddhist Teachers Meeting at the Sakya Monastery in Seattle hosted by the North West Dharma Association on Saturday, October 1st, 2011.)
Breathing  in, Breathing  out,
I am blooming as a flower,
I am fresh as a dew,
I am solid as a mountain,
I am firm as the Earth,
I am free. 
Breathing  in, Breathing  out,
I am water reflecting,
What is real? What is true?
And I feel there is space,
Deep inside of me,
I am free.


Happiness Is Here And Now
(Thich Trung Sy taught lay Buddhists to sing a song of "Happiness Is Here Now" of Plumvillage Sangha in the Annual Regional Buddhist Teachers Meeting at the Sakya Monastery in Seattle hosted by the North West Dharma Association on Saturday, October 1st, 2011.)
Happiness is here and now.
I have dropped my worries.
Nothing to do.
Nowhere to go.
There’s no need for hurry.

Happiness is here and now.
I have dropped my worries.
Something to do.
Somewhere to go.
But there’s no need for hurry. 
Hạnh phúc bây giờ
Ta hạnh phúc liền giây phút này
Lòng đã quyết dứt hết âu lo
Không đi đâu nữa
Có chi để làm
Học buông thả
Sống không vội vàng.

Ta hạnh phúc liền giây phút này
Lòng đã quyết dứt hết âu lo
Không đi cũng tới
Thấy chi cũng làm
Lòng thanh thản
Sống trong nhẹ nhàng.